Kresťanská

Konferencia

18-19.6.2024

Program

18.6.2024, SABINOV

APOŠTOLSKÁ CIRKEV

(Severná 2200, SABINOV)

13.00-18.00 Konferencia pre služobníkov

(potrebná registrácia)

19.6.2024, PREŠOV

TATRAN HANDBALL ARÉNA

 (Jána Pavla II. 2, PREŠOV)

10.00-12.00 Konferencia pre služobníkov

(potrebná registrácia)

Miesto konania – CIRKEV BRATSKÁ

 (Slovenská 34, PREŠOV)

15.00 Prebudenecké zhromaždenie

18.00 Evanjelizácia

(o 15.00 a 18.00 vstup voľný – je potrebné prísť skôr, kvôli usadeniu)

Rečníci

GARY WILKERSON

GARY WILKERSON

The President of World Challenge

 

Gary Wilkerson je prezidentom World Challenge, medzinárodnej misijnej organizácie, ktorú založil jeho otec David Wilkerson. Je tiež vedúcim pastorom zboru Springs Church, ktorý založil v roku 2009. Cestoval na národnej a medzinárodnej úrovni na konferenciách a viedol misijné aktivity, ako je zakladanie zborov, zakladanie sirotincov, kliník a stravovacích programov medzi najchudobnejšími z chudobných a tými najnezasiahnutejšími ľuďmi zeme. Gary a jeho manželka Kelly majú štyri deti a žijú v Colorado Springs, CO.

JIM CYMBALA

JIM CYMBALA

Senior Pastor - The Brooklyn Tabernacle, NY

Pastor Jim Cymbala sa narodil a vyrastal v Brooklyne, NY, kde mal úspešnú basketbalovú kariéru na strednej aj vysokej škole. Po absolvovaní University of Rhode Island vstúpil do sveta obchodu a oženil sa so svojou láskou z detstva, Carol. Hoci to nepredvídali, netrvalo dlho a Boh ich povolal do služby. Po príchode do zboru The Brooklyn Tabernacle našli spoločenstvo s menej ako 20 ľuďmi, ktorí sa stretávali v zanedbanej budove v chudobnej časti centra Brooklynu. Boh im a ich zboru v priebehu rokov preukazoval svoju vernosť mnohými zázračnými spôsobmi. Ich súčasný areál zahŕňa veľké zrekonštruované divadlo v centre Brooklynu, kam každý týždeň prichádzajú tisíce ľudí, aby počuli dobré správu o Ježišovi.

Počas prvých rokov služby pastora Cymbalu znechutenia a výzvy takmer viedli k jeho rezignácii. Zúfalo hľadal u Pána prelom v cirkvi a vo svojej službe, ktorý by odrážal to, čo bolo možné vidieť v prvotnej cirkvi z knihy Skutkov. Boh jasne povedal jeho srdcu, že modlitba bola zdrojom potrebnej sily a prielomu. V dôsledku toho sa utorkové nočné modlitbové stretnutie stalo pre cirkev najdôležitejšou službou týždňa. Dnes je služba pastora Cymbala stále charakteristická jeho dôrazom na modlitbu v cirkvi a závislosťou od Ducha Svätého, pokiaľ ide o jeho vedenie a moc.

Pastor Cymbala má veľké bremeno pre miestnu cirkev a bol požehnaný príležitosťou povzbudiť tisíce pastorov po celej krajine a vo svete tým, čo ho Boh naučil. Pastor Cymbala je autorom niekoľkých kníh, vrátane „Spirit Rising“, „Breakthrough Prayer“ a „Fresh Wind, Fresh Fire“, ktorá bol vyhlásená za kresťanskú knihu roka.

Jeho manželka Carol vedie spevokol Brooklyn Tabernacle Choir, ocenený šesťkrát cenou Grammy, ktorého hudba požehnala ľudí na celom svete. Pastor Jim a Carol Cymbala naďalej slúžia ako senior pastori zboru The Brooklyn Tabernacle a bývajú v centre Brooklynu.

Kontakt

rinaldo1977@gmail.com

Organizuje: Apoštolská cirkev na Slovensku